8 złotych zasad BCP

1. Gotowość 

przygotowanie mentalne - uspokojenie umysłu. "Wchodzimy do odrębnej strefy, pozostawiamy świat zewnętrzny, jego własnemu losowi. Odwracamy od niego uwagę skupiając się na sobie i swoim wnetrzu".  

Zastosujmy różne techniki odprężające aby osiągnąć stan pełnego rozlużnienia i przygotujmy się do działania...

Na przykład :

* relaks BCP

* głębokie oddychanie ( a e i o u e )

* trening relaksacyjny E. Jacobsona, A. Lowena, L.Orra

* przygotowanie fizyczne - ćwiczenia rozgrzewajace, których celem jest rozruszanie usztywnionych stawów, łagodne uruchomienie, wydłużenie przykurczonych mięśni, przypomnienie techniki przez wprowadzenie odpowiednich wzorców ruchowych.

 

2. Skupienie umysłu

Stan, w którym nie rozpraszają się myśli, a uwaga skierowana jest na to co i jak zamierzamy wykonać. Świadomie pozostajemy w strefie, ani na chwilę jej nie opuszczając Umiejętnie utrzymujemy go podczas wykonywania ćwiczeń, skupiając całą uwagę na sobie i swoich ruchach. Pełna i ciągła świadomość tego co i jak robimy jest fundamentem metody. Ma duze znaczenie w kształtowaniu nawyków i wykorzystaniu dwukierunkowego kanału łączności między mózgiem, a mięśniami. Praktyka ta rozwija zmysłowe sprzężenie zwrotne zwane zmysłem kinetycznym, dzięki któremu wiemy gdzie znajdują sie i co robią poszczególne części naszego ciała.

 

3. Prawidłowa postawa

Ma decydujące znaczenie dla przywrócenia równowagi mięśniowej. do ćwiczeń układamy ciało w postawie wyjściowej zwracając uwagę na prawidłowe pozycje stawów, kości co warunkuje uruchomienie odpowiednich mięśni. Ćwicząć według zasady rozwijamy mięśnie w taki sposób, że podtrzymują one i chronią stawy, nie stanowiąc dla nich dodatkowego obciążenia. Przypominając stale swemu ciału jak powinno stać, siedzieć i poruszać się, korygujemy stopniowo wady postawy. Prawidłowe pozycje ciała (patrz: wzorce ruchowe, ćwiczenia).

 

4. Prawidłowe oddychanie 

"Najskuteczniejszą techniką oddechową w BCP jest tzw. oddychanie boczno-piersiowe, polegające na rozszerzeniu klatki piersiowej w kierunku pleców i boków". Technika sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu dolnej części płuc, włączając mięśnia międzyżebrowe i ułatwiając ich rozciąganie, dzięki czemu, górna część ciała staje się bardziej mobilna i płynna ruchowo.

W jaki sposób nauczyć się oddychac? (patrz: Ćwiczenia).

 

5. Tworzenie pasa siły

"Umiejętność stabilizowania kręgosłupa lędżwiowego, miednicy iłopatek względem klatki piersiowej." ( J.Pilates). Najlepsza stabilizacja tułowia powstaje wówczas, gdy działanie kolejno rozpoczynają mięśnie podstawy miednicy,  dolnej części brzucha", następnie podciągnięcie ich razem w stronę dolnej części kręgosłupa. Wyrobienie nawyku " spnania się od dołu" buduje prawidłową postawę ciała. Nauka  spinania - ćwiczenia.

 

6. Zachowanie równowagi

Program ćwiczeń powinien być dostosowany do własnych potrzeb. Modyfikując go nie powinniśmy ignorować podstawowych jego komponentów, bez których traci on swój charakter i sens.

1. Zachować równowagę między ćwiczeniami siłowymi i rozciągającymi. Normalne poruszanie się wymaga zarówno siły jak i elastyczności w programie ćwiczeń należy umieszczać ćwiczenia rozciągające pomiędzy siłowymi. 

2. Kontrolowanie równowagi  we  wszystkich ćwiczeniach. Zrównoważenie ciała jest warunkiem koniecznym do jego normalnego ruchu. Słowo równowaga odnosi się tutaj do zachowania stanu zrównoważenia mięśni wokół poszczególnych stawów.

3. Dotyczy konieczności dokładnego wykonywania wszystkich elementów składowych programu dla zachowania zdrowia kości i tonusu mięśniowego.

 

7. Koordynacja

Obajmuje cały program podnoszenia świadomości ciała. Umiejetność rozluzniania i utrzymania prawidłowego ułożenia ciała  wiąże się ze skoordynowaniem oddychania, stabilizacją i ruchami. Polega to na stopniowym uaktywnianiu i wyizolowaniu kluczowych mięśni.  W pierwotnym małym zakresie dają prawidłowy poczatek ruchu. Dopiero pózniej przechodzi się do bardziej złożonych sekwencji tworzących pewną choregrafię ( kolejność działania). Dla zwiększenia efektywności wymagane jest myślenie o ćwiczeniach. wyobrażanie sobie sposobu jego wykonania oraz póżniejsze wykonania. Dopinguje to, zespala w pracy umysł i ciało.

 

8. Płynne ruchy

Kwintesencja Body Control Pilates. Wykonywane z gracją. Opanowanie techniki: wzorców ruchowych, zrównoważenia pracy mięśni. Kombinacja miękkości, elastyczności, wytrzymałości, siły w ruchu. Doskonała praca izometryczna mięśni, "wydłuzanie sie na zewnątrz" od centrum stabilności - kontrola ruchu w całym jego zakresie.Dokonanie zmian funkcji mięśni i ich ustalenie, czyli odzyskanie zdrowia.