top of page

Jaki jest cel BCP?

Celem BC jest zlikwidowanie zaburzeń statyki narządów ruchu
i odtworzenie neutralnej, naturalnej postawy ciała.

 

"Ciało, w którym mięśnie stabilizujące i uruchamiajace wykonują prawidłowo swoje zadania nie wymieniając sie funkcjami jest ZRÓWNOWAŻONE, mięśnie działaja wówczas synergicznie, a stawy utrzymane są we własciwych im naturalnych położeniach."

(cyt. "Ćwiczenia pilates" L.robinson, G.Convy).

 

Wady postawy ciała w dużym stopniu są skutkiem psychogennym (wg. Lowena). Powoduje on przyjmowanie specyficznych postaw ciała będących wzorem struktury charakteru i postaw obronnych osobowości. Duże znaczenie mają przyzwyczajenia, odgrywanie pewnych ról zyciowych oraz rodzaj pracy.

 

1. Pierwszym etapem działania jest osłabienie przeciążenia statycznego mięśni wg. zalecen i ćwiczeń BCP (tworzenie zdrowych wzorców ruchowych, ćwiczenia zwiekszające ruchomość stawów, ćwiczenia rozciągające i wydłużające mięśnie). 

 

2. Drugim etapem działania jest przywrócenie równowagi statycznej mięśni wg. zaleceń i ćwiczeń BC (nauka 34 ćwiczen i ich kombinacji, ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe). 

 

3. Trzecim etapem działania jest psychoedukacja (terapia lecznicza, naturoterapia, (patrz: www.naturalnecentrumzdrowia.pl).

 

 

Jak osiągnąć cel?

 

Osiągnięcie celu jest pewnym procesem, który efektywnie uwalnia od problemów, łączy w sobie doskonalenie umysłu z doskonaleniem ciała. BCP proponuje etapową naukę układanie ciała, świadomego kontrolowania jego ruchu.

 

Etap 1. Przygodę rozpoczyna się od zaobserwowanie jak stoimy, jak siedzimy i jak leżymy i jak się poruszamy. Dla wielu osób własny wizerunek w lustrze będzie mocno zaskakujący! Prawda o mozliwościach swojego ciała zwykle różni sie od wyobrażen o nim.

 

Etap 2. W następnym etapie programu :

  1. rozpoznajemy położenie neutralnej pozycji miednicy 

  2. rozpoznajemy położenia neutralnej pozycji kregosłupa

  3. rozpoznajemy położenie neutralnej pozycji obręczy barkowej

  4. uczymy sie stabilizować miednicę i kręgosłup poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia BCP 

  5. uczymy sie stabilizowania łopatek oraz poprawnego neutralnego ułożenia kręgosłupa na całej jego długości: odcinek szyjny wraz z pozycją głowy, odcinek piersiowy i lędżwiowy, miednica poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia BCP.

  6. progresja ruchu i praca nad nim - czyli poznawanie bardziej zaawansowanych ćwiczeń zwiększających ogólną elastyczność, wytrzymałość i siłę ciała.

 

Kolejne etapy: W każdym module uczymy się GŁĘBOKIEGO PIERSIOWEGO ODDYCHANIA BOCZNEGO, koncentrując się na tym, żeby nie utracić neutralnej pozycji ciała oraz prawidłowych wzorców ruchowych, w każdej sekwencji ćwiczenia. Dla lepszego zrozumienia, ćwiczenia rozkłada sie je na pojedyncze części. stopniowo, kolejno wprowadza się na miejsce nieprawidłowych, nowe, ulepszone sekwencje ruchowe, które równoważą działanie stawów i pracę mięśni (patrz: tworzenie nowych wzorców ruchowych). Zastosowanie powyższych działań określa prawidłowo położenie ciała w przestrzeni oraz odnalezienie neutralnego zakresu ruchów.

 

Równorzedny bardzo istotny moduł będzie zawierał wiadomosci o budowie ciała ludzkiego w kierunku rozumienia jego funkcji, co pozwala, na podejmowanie określonych działań poprzez ćwiczenia fizyczne.

 

Ostatni moduł będzie przeznaczony na promowanie nawyków aktywnego życia, młodego, średniego i starszego pokolenia.

bottom of page